הפניית שיחה
שיחה מזוהה
שיחת ועידה
שיחה ממתינה
החזק שיחה
חסימת שיחות נכנסות כאשר שוהים בחו"ל
תא קולי
תיבת פקס


הפניית שיחה

שירות הפניית שיחה מאפשר לך להחליט איפה לקבל שיחות ומתי.
האם יש חיוב כלשהו על הפניית שיחה?

ברשת orange אין חיוב חודשי על שירותי הרשת, כולל שירות הפניית שיחה. כאשר תבצע הפנייה ממכשיר ה orange שלך, תחוייב על המקטע בין מכשירך ליעד אשר אליו הפנית את השיחות, כלומר: באם הפעלת הפניית שיחה לביתך, בכל פעם שיתקשרו למכשיר הorange שלך תחויב כאילו חייגת ממכשירך לביתך.

האם ניתן לבצע הפניית שיחה ליעד בינ"ל?
לא ניתן לבצע הפנייה ליעד בינ"ל.

מהן אפשרויות ההפניה העומדות לרשותי ברשת orange?
לרשותך 4 אפשרויות הפנייה שונות:
הפניית כל השיחות - בדומה לשרות "עקוב אחרי", כל שיחותיך יופנו ליעד שתבחר מבלי שמכשירך יצלצל.
הפניית שיחה באין מענה - במידה ולא תענה לאחר מספר צלצולים אשר יקבע על ידך, תועבר השיחה ליעד ההפנייה.
הפניית שיחה כאשר המכשיר כבוי - במקרה זה תתבצע הפניית שיחה רק כאשר כבית באופן ייזום את מכשיר ה orange שלך.
הפניית שיחה כאשר תפוס - במידה והמנוי ביטל את שרות שיחה ממתינה או ממתינה לו כבר שיחה נוספת או החליט לא לקבל שיחה (בעת הצלצול הקיש no, end, ע"פ סוג המכשיר), השיחה תופנה ע"פ הגדרת כאשר תפוס.

איזו הפנייה חזקה יותר: באין מענה או הפניית כל השיחות?
ההפניה החזקה מכולם היא הפניית כל השיחות ללא תנאי, כך שגם אם הופעלו הפניות על תנאי אחרות כגון: כאשר תפוס, באין מענה או כאשר המכשיר כבוי, כאשר תופעל הפניית כל השיחות המערכת תתייחס ליעד שהוגדר להפניית כל השיחות ותתעלם מההפניות על תנאי.

איך מפנים שיחות לתא הקולי?
כאשר רוצים להפנות שיחות לתא הקולי מקישים כיעד ההפניה את המספר 151 ללא כוכבית, והשיחות יועברו ע"פ הגדרת ההפנייה שבחרתם.

האם ניתן לבצע הפניות ע"י מספרי כוכבית ולא דרך תפריטי המכשיר?
תוכל להפעיל את כל סוגי ההפניות ישירות דרך תפריטי המכשיר או ע"י חיוג מספרי שרות ע"פ הטבלה:
הפעלת הפנייה:
הקש * <קוד הפנייה >, *,<יעד נבחר>,# ו - SEND,
קודי הפנייה:
כל השיחות ללא תנאי - 21
באין מענה - 61
כאשר כבוי / לא זמין - 62
כאשר תפוס - 67
לדוגמה: להפעלת הפניית כל השיחות -ללא תנאי לתא הקולי - הקש (מימין לשמאל): *, 21, *, 151,# ו- SEND.
דוגמה נוספת: להפעלת הפנייה כאשר תפוס למספר 03-1234567 - הקש (מימין לשמאל): *, 67, *, 031234567, #, SEND.
ביטול הפנייה:
הקש - #, <קוד הפנייה>,#, ו - SEND.
בדיקת מצב הפניות קיימות:
הקש *, הקש #, <קוד הפנייה>, # ו- SEND.

כיצד ניתן לקבוע את הזמן עד הפעלת הפנייה באין מענה באם המכשיר אינו מאפשר זאת מהתפריטים?
לא כל המכשירים תומכים מהתפריטים ביכולת לקבוע את הזמן עד להפניה, אך ניתן לבצע זאת מכל מכשיר ברשת orange ע"י חיוג מספר שרות להלן:
לדוגמה להפניית השיחות באין מענה לתא הקולי לאחר 30 שניות, הקש מימין לשמאל: *, 61 (קוד באין מענה), *, 151( יעד הפנייה-תא קולי), *, *, 30 (שניות), #, SEND. ניתן להגדיר 30, 25, 20, ו - 15 שניות.

אני נמצא כעת בחו"ל, אני לא מעוניין לקבל שיחות אלא להעבירם ישירות לתא הקולי שלי, מה עושים?
על מנת להעביר את כל השיחות לתא קולי פשוט הפעל הפניית כל השיחות ליעד 151 ללא כוכבית. יש לשים לב כי רק בסוג הפנייה זה השיחות מועברות ישירות לתא הקולי ללא חיוב, בכל הפנייה אחרת כגון: באין מענה ותפוס יתוסף חיוב בינ"ל להפניה!
תוכל לבצע את ההפניה דרך תפריטי המכשיר או ע"י הקשה מימין לשמאל: *, 21, *, 151 , #, SEND.

האם הפנייה לתא קולי כרוכה בחיוב על המקטע השני - ממכשירי עד לתא הקולי?
לא, הפנייה לתא הקולי שלך ממכשיר ה orange אינה כרוכה בתשלום על המקטע השני.

האם ניתן לבצע שרשור הפניות? כלומר: יעד א' מפנה ליעד ב', יעד ב' מופנה ליעד ג' והלאה?
ברשת orange ניתן לבצע שרשור של עד 5 הפניות, כל עוד היעדים הם ברשת orange, אך כאשר מצטרפים לשרשור יעדים חיצוניים, תתכן חסימת הפניית שיחה לשיחה שהופנתה ע"פ כללי הרשת החיצונית.

מהם ההפניות הקיימות כברירת מחדל כאשר אני מצטרף לרשת orange?
לכל לקוח נרשמת הפנייה לתא הקולי כאשר כבוי, תפוס ובאין מענה לאחר 30 שניות (כ- 5 צלצולים) באופן אוטומטי. אך בכל פעם שתיזום הפנייה מכל סוג שהוא, ההפניה האוטומטית תבוטל. ההפניה האוטומטית תחזור לפעולה כאשר תבטל את ההפניה שיזמת.